24 cze

Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bocianie Gniazdo” w Helu są prowadzone przez dwie wychowawczynie, w godzinach od 13.00 do 17.00. Są to zajęcia z elementami socjoterapii, plastyczne, pogadanki dotyczące życia dziecka i jego otoczenia, czytanie książek, gry, zabawy, spacery i wycieczki. W trakcie zajęć dzieci otrzymują posiłek.

Na zajęciach w Świetlicy zostały omówione, między innymi, następujące tematy:

 • Bezpieczeństwo w domu, szkole, na ulicy, w Internecie, itp.
 • Prawa i obowiązki ucznia.
 • Zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 • Symbole narodowe.
 • Rola nauczyciela.
 • Święto Zmarłych w Polsce i na świecie.
 • Niepodległość.
 • Polska częścią Europy.
 • Wróżby i przepowiednie.
 • Święci w naszym życiu.
 • Tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia.
 • Mieszkamy na Pomorzu.
 • Niezwykłe miejsca w Polsce.
 • Rola babci i dziadka w rodzinie.
 • Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych.
 • Jan Paweł II.
 • Konstytucja 3 maja.
 • Polskie symbole narodowe.
 • Polska w Unii Europejskiej.
 • Ja i moja rodzina.
 • Prawa i obowiązki dziecka

Ważniejsze wydarzenia w Świetlicy:

  1. Udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2013”.
  2. Zajęcia ze strażakami z OSP w Helu.
  3. Spotkanie z Policjantem i Strażnikiem Miejskim.
  4. Spotkanie z ratownikami na plaży.
  5. Wyjazd do kina.
  6. Spotkanie z ratownikiem medycznym.
  7. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska „Ciapkowo” w Gdyni.
  8. Udział w konkursie o Krakowie.
  9. Mikołajki.
  10. Andrzejki.
  11. Roznoszenie kartek z bożonarodzeniowymi życzeniami.
  12. Świetlicowa wigilia z udziałem rodziców.
  13. Udział w WOŚP.
  14. Tłusty Czwartek.
  15. Walentynki.
  16. Przygotowanie wielkanocnych kartek z życzeniami.
  17. Wykonanie przez dzieci i ich rodziców pisanek.
  18. Zajączek w Świetlicy.
  19. Udział w akcji „Złotówkobranie na ogrzewanie” dla schroniska „Ciapkowo” w Gdyni.
  20. Wizyta w Urzędzie Pocztowym w Helu.
  21. Zajęcia z przedstawicielami Stowarzyszenia Alternatywny Cypel nt. przedmiotów wyrzuconych przez morze na plażę.
  22. Zajęcia z przedstawicielami Stowarzyszenia Alternatywny Cypel nt. nurkowania.
  23. Spotkanie z funkcjonariuszem policji.
  24. Spotkanie z O. Markiem.
  25. Wizyta w fokarium.
  26. Dzień Dziecka.

 

Do udziału w zajęciach zapraszani są również rodzice (grill, udział w uroczystościach świetlicowych, wspólne wykonywanie prac z dzieckiem).

Od stycznia 2012r. w Świetlicy jest prowadzona terapia logopedyczna. Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu. Są to zajęcia indywidualnie (dla dzieci wymagających terapii) i grupowe (dla wszystkich dzieci zapisanych do Świetlicy).

Podczas ferii letnich i zimowych Świetlica była czynna w godzinach od 08.00 do 14.00. W trakcie zajęć dzieci otrzymywały dwa posiłki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane nam serce, za otrzymane od Państwa upominki, zaproszenia na pizze, frytki, itp.

Dziękujemy rodzicom za miłe spędzone chwile podczas spotkań w Świetlicy.

Zostaw Odpowiedź: